Friday, November 14, 2014

Workshop Online "Scrapdelight"


Begin maart hadden ze bij Scrapdelight een  "Prima Weekend", 
waarin zij diverse Prima Marketing gebasseerde workshops
hebben gegeven. 
Eén daarvan was een layout van Frank Garcia, "Amour"
in dit layout word de touwtjes-techniek behandeld.
Frank heeft een aparte stijl van scrappen, oog voor detail en 
het gebruik van veel bloemen, laagjes en bepaalde elegance.

At the end of March they had at Scrapdelight a "Prima Weekend", 
in which they have given various Prima Marketing based workshops. 
One of them was a layout of Frank Garcia, "Amour" 
in this layout they learned us the technique of the strings.
Frank has a distinct style of scrapping, attention to detail 
and use of many flowers, layers and certain elegance.
 

In deze kit vind je de materialen en een stap voor stap beschrijving om de layout zelf te maken:

Voldoende papier voor de layout en zelfs een extra pagina.
Bloemen bijpassend bij het papier, een gipsen frame
resterende materialen, zoals de touwtjes
Een Heidi Swapp Color Shine Gold   

In this kit you will find the materials and a step by step description to make the layout itself:

Enough paper for the layout and even an extra page.
Flowers matching at the paper, a plaster frame, remaining materials, such as the strings 
A Heidi Swapp Color Shine Gold

Hier wat detail foto's....
Some close ups....


Hebben jullie ook belangstelling naar deze kit of willen jullie de techniek
van Frank Garcia ook willen leren dan geef ik jullie
hieronder de link naar de site van Scrapdelight.
Do you have interest to this kit or do you also want to learn the technique 
of Frank Garcia then I give you below 

No comments: